hpinvest

Kontaktoplysninger

Foreningen

Investeringsforeningen Investin

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København C

+45 44 55 92 00

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab

Kronprinsessegade 18, 1. sal

1306 København K

+45 33 15 00 34

hp@hpfonds.dk

Administrator

Nykredit Portefølje Administration

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V

+45 44 55 92 00

Depotselskab

Nykredit Bank A/S

Kalvebod Brygge 1-3

1780 København V

Bestyrelse

Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen (formand)

Københavns Universitet


cand.jur. Tine Roed


Advokat og Partner, Kim Høibye

NJORD Law Frim


Adm. Direktør Henrik Vincents Johansen

Roskilde Fællesbageri ApS
Direktion

Nykredit Portefølje Administration A/S

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V


Adm. direktør Erling Skorstad

Direktør Tage Fabrin-Brasted


Revision

EY, Godkendt Revisionspartnerselskab

Osvald Helmuths Vej 4

2000 Frederiksberg