hpinvest

Kontaktoplysninger

Foreningen

Investeringsforeningen HP Invest

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København C

+45 44 55 92 00
Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab

Kronprinsessegade 18, 1. sal

1306 København K

+45 33 15 00 34

hp@hpfonds.dk
Administrator

Nykredit Portefølje Administration

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V

+45 44 55 92 00
Depotselskab

Nykredit Bank A/S

Kalvebod Brygge 1-3

1780 København V
Bestyrelse

Advokat og Partner, Kim Høibye (formand)

NJORD Lawfirm

Pilestræde 58

1112 København


Advokat, Jacob Carl Jacobsen

Holbergsgade 28, 1. sal

1057 København K


Direktør Tom Nygaard Sørensen

Ved Lindelund 88

2605 Brøndby


Direktør Hasse Nilsson

Aurehøjvej 20A

2900 Hellerup
Direktion

Nykredit Portefølje Administration A/S

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V


Adm. direktør Martin Udbye Madsen

Direktør Tage Fabrin-Brasted

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

Osvald Helmuths Vej 4

2000 Frederiksberg