hpinvest

HP Invest blev etableret i 2007 og er en professionel og uafhængig investeringsforening med en aktiv investeringsstrategi.

HP Invest består af fem afdelinger. Korte Danske Obligationer, Bolig, Grønne Obligationer, Danske Obligationer Akk. og Lange Danske Obligationer. De to sidstnævnte investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer samt obligationer garanteret af den danske stat eller regionale myndigheder, alle udstedt i danske kroner, mens sidstnævnte kan investere op til 15 % i erhvervsobligationer udstedt som senior non-preffered af danske banker i danske kroner. Realkreditobligationer er velegnede til at udgøre alt fra hele porteføljen hos den meget forsigtige opsparer, til den værdisikre del hos den professionelle porteføljeinvestor og her skabe rum til risikoinvesteringer.


Grønne Obligationer investerer udelukkende i europæiske grønne obligationer, udstedt af stater, realkreditinstitutter eller selskaber, som opfylder EU Green Bond Standard og/eller ICMA Green Bond Principles. Hovedsageligt udstedt i danske kroner og Euro, men med mulighed for valutaafdækket op til 30% af afdelingen i NOK, SEK, CHF, GBP og USD. Grønne obligationer er målrettet investoren som ønsker at underbygge den grønne omstilling med sin investering.


Seneste afdeling er Bolig, der blev etableret i 2022. Afdelingen rettede sig oprindeligt mod den Almennyttige boligsektor, der tidligere udelukkende måtte investere i afdelinger sammen med andre boligforeninger. Lovgivningen er ændret pr. 1. april 2023 og dermed er afdelingen nu åben for alle investorer, og har pr. d. 03/07/2024 ændret navn til HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer.

Afdelingen skal som de to andre afdelinger med korte obligationer ligge med gennemsnitlig varighed på 0-3.

Afdelingen overholder kravene for investering af midler under anbringelsesbekendtgørelsen, og er derfor også velegnet til kommuner og regioner, samt til private investorer.


HP Invests afdelinger handles i forhold til indre værdi, og investor har hermed en ekstra sikkerhed i prissætningen i forhold til investering i enkeltobligationer. Alle HP Invest afdelinger er UCITS.

Foreningens målsætning

  • At have et af de højeste afkast blandt sammenlignelige afdelinger

  • Som minimum opnå det samme afkast som benchmark efter omkostninger

  • At skabe så høj en sharpe ratio som muligt over en 3-årig periode

Det danske obligationsmarked


Det danske realkreditobligationsmarked har de sidste 200 år modstået adskillige kriser og fremstår som et sikkert og gennemtestet system. Strukturen er baseret på en grundig registrering af samtlige ejendomme i Danmark, gennemarbejdede lovgivningsmæssige rammer og effektive rutiner ved debitorers betalingsforfald. Markedet består af et stort antal udstedelser, omkring 1.700 serier, som til trods for dette er meget likvidt. Den høje kreditkvalitet kommer til udtryk ved den meget høje rating som alle nye udstedelser modtager.

Grønne obligationer


Grønne Obligationer er obligationer som opfylder EU Green Bond Standard og/eller ICMA Green Bond Principles. Det vil sige obligationernes finansierer bæredygtige tiltag inden for eksempelvis energi, transport, byggeri og anden tilpasning til klimaforandringer. Udstedere kan være både stater, virksomheder eller som realkreditobligationer. HP Invest Grønne Obligationer er artikel 9, hvilket er den højeste klassifikation inden for mærkning af bæredygtige fonde.